อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริมผู้ป่วย อาหารเสริมผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริมผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาหารเสริมผู้ป่วยโรคตับ อาหารเสริมผู้ป่วย โรคไต อาหารเสริมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเสริมผู้ป่วยขาดสารอาหาร และ อาหารผู้สูงอายุ

บริษัทฟาซิแคร์ จำหน่าย อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริมผู้ป่วย และ อาหารผู้สูงอายุ เรามีอาหารเสริมมากมายให้คุณได้เลือก เหมาะสมกับผู้ป่วย ประกอบไปด้วย อาหารเสริมผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริมผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาหารเสริมผู้ป่วยโรคไต อาหารเสริมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเสริมผู้ป่วยโรคขาดสารอาหาร อาหารเสริมผู้ป่วยผ่าตัด อาหารผู้สูงอายุ อาหารเสริมผู้ป่วย นอกจากนี้ เรายังมีหน้าร้านให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าพร้อมชมสินค้าจริง ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำอย่างละเอียดด้วยผู้ช่วยเภสัชกรมากประสบการณ์ >>คลิกดูสินค้า<<

อาหารเสริมผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Gen-dm,Ensure,Glucerna SR  อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ให้พลังงาน และสารอาหารต่างๆ ครบถ้วน ไม่เติมน้ำตาลทราย ไม่มีแลคโตส ไม่ทำให้โคเลสเตอรอลสูง มีคาร์นิทีน

อาหารเสริมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

NEO-MUNE อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริมผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือ ผู้ป่วยต้องการโปรตีนและพลังงานสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีความต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นภายหลังการผ่าตัด อุบัติเหตุ แผลไฟลวก

อาหารทางการแพทย์

AMINOLEBAN-ORAL อาหารทางการแพทย์ ชนิดโภชนาการครบถ้วน เฉพาะผู้ป่วยโรคตับ(ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์)ใช้สำหรับเสริมปริมาณสารอาหารให้ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับเสื่อมสภาพ

อาหารเสริมผู้ป่วย

NEPRO-HP อาหารเสริมผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยล้างไตเพื่อเสริมพลังงานและโปรตีนในผู้ป่วยล้างไตและช่วยทดแทนโปรตีนที่สูญหายไประหว่างการล้างไต ให้พลังงานสูง ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย

Pan-Enteral,Isocal อาหารสำหรับผู้ป่วย มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร และเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อย และการดูดซึมอาหารให้พลังงานได้ในปริมาณที่จำกัด

อาหารผู้สูงอายุ

BLENDERA-MF อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน 13 ชนิด และแร่ธาตุ 14 ชนิด อาหารเสริมสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยผ่าตัด

ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยผ่าตัด

ผู้ป่วยขาดสารอาหาร

ผู้ป่วยขาดสารอาหาร

อาหารทางการแพทย์ เทรนสุขภาพผู้สูงอายุเกี่ยวกับโภชนาการ

อาหารทางการแพทย์ คือ อาหารที่มีสูตรพิเศษสำหรับความเจ็บป่วยที่เฉพาะ เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรค อาหารทางการแพทย์ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการรักษาโรค แต่ช่วยในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากโรคหรือช่วยจัดการเกี่ยวกับโรคได้ง่ายขึ้น อาหารทางการแพทย์ต้องไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นเมื่อใช้ ในปัจจุบันเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา อย่างไรก็ตามควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ นักกำหนดอาหารหรือเภสัชกรก่อนพิจารณาใช้ อาหารทางการแพทย์ ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้ อาหารทางการแพทย์ แต่ละชนิด ขนาดที่ใช้ต่อครั้งหรือปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน จะอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือนักกำหนดอาหารแนะนำ ซึ่งควรปฏิบัติตามและมีการติดตามผล รวมถึงการตอบสนองของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

ที่มา: http://fic.nfi.or.th/futurefood/medical_research_detail.php?id=9

อะไร คือ อาหารทางการแพทย์ (Medical food)

อาหารทางการแพทย์ คือ อาหารเสริมที่ใช้เป็นโภชนาการบำบัดเฉพาะโรค จัดเป็นอาหารที่ช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่ครบถ้วน ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับสารอาหารในมื้ออาหารในแต่ละวันไม่พียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือ ผู้ที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และในกรณีที่ร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยเป็นพิเศษ โดยที่ไม่สามารถได้รับสารอาหารนั้นได้จากอาหารที่บริโภคทั่วไป ซึ่งแพทย์อาจเป็นผู้แนะนำให้ทานเพื่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคนั้นๆ เช่น ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่ขาดสารอาหาร หรือ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ซึ่ง อาหารเสริมทางการแพทย์นี้ ไม่สามารถใช้เป็นยาหรือใช้เป็นอาหารในการรักษาโรคได้

ช้อปตามแบรนด์

บทความสุขภาพ